شهرام رئیسی سیستانی

شهرام رئیسی سیستانی

شهرام رئیسی سیستانی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سهیلا احمدی ناغانی خوانش مقایسه ای رمان های "سرگذشت ندیمه اثر مارگارت اتوود و رمان "پیاده" اثر بلقیس سلیمانی کارشناسی ارشد --------
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد 1400/11/02
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
سارا صادقی ششده خوانش لکانی از رمانهای رودخانه مخفی وسار اثورن هیل اثر کیت گرنویل کارشناسی ارشد --------
مرضیه سالاری سمفونی مردگان عباس معروفی و رمان دور از خانه پیتر کری: خوانش فراداستانِ تاریخ نگارانه پست مدرن کارشناسی ارشد --------
مرضیه سالاری سمفونی مردگان عباس معروفی و رمان دور از خانه پیتر کری: خوانش فراداستانِ تاریخ نگارانه پست مدرن کارشناسی ارشد --------
مرضیه سالاری سمفونی مردگان عباس معروفی و رمان دور از خانه پیتر کری: خوانش فراداستانِ تاریخ نگارانه پست مدرن کارشناسی ارشد --------
مرضیه سالاری سمفونی مردگان عباس معروفی و رمان دور از خانه پیتر کری: خوانش فراداستانِ تاریخ نگارانه پست مدرن کارشناسی ارشد --------
مرضیه سالاری سمفونی مردگان عباس معروفی و رمان دور از خانه پیتر کری: خوانش فراداستانِ تاریخ نگارانه پست مدرن کارشناسی ارشد --------
مهرداد شمسی برخورد با پسامدرن: خوانشی دیگر از "سه گانه ی نیویورک" نوشته ی پل آستر کارشناسی ارشد 1399/06/31
حامد فاریابی حافظه یا پیشینهخوانش پسانوگرا از ایکو میکرز اثر ریچارد پاورز و غروبدار اثر سمیه سادات مکیان کارشناسی ارشد 1399/11/05
مریم عبدالعلی زاده بررسی کاهش واکعه ای در لهجه کرمانی کارشناسی ارشد 1392/06/26
محمد عطارزاده تحلیل زبانشناختی گویش جوشانی کارشناسی ارشد 1392/06/24
گلناز چاوشی سکوت در متون ادب فارسی معاصر (با تاکید بر رمانها) کارشناسی ارشد 1392/06/27
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد --------
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد --------
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
نیلوفر اسماعیلی بررسی مقابله ای رمان گفت و گوی زن ها از میریام توئز و عادت می کنیم از زویا پیرزاد بر اساس نظریات ژولیا کریستوا کارشناسی ارشد 1399/06/15
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد 1399/12/04
آناهیتا حسنی مقدم مهاجرت آگاهی: بررسی تطبیقی همنوایی شبانه ارکستر چوب ها اثر رضا قاسمی و همنام اثر جومپا لاهیری کارشناسی ارشد 1400/04/05
عذرا جعفری ترجمه اسامی خاص بر اساس مدل دویس مطالعه موردی ترجمه انگلیسی رمان (سمفونی مردگان ) کارشناسی ارشد 1395/09/01
نسیم خالوئی پور مشخصه¬های آکوستیکی تکیه در بزرگسالان مبتلا به سندرم داون کارشناسی ارشد 1396/03/27
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
الهه روزمند ادبیات و طبیعت خوانش اکوکریتیکال از اورستوری اثر ریچارد پاورز و رهش اثر رضا امیرخانی کارشناسی ارشد --------
مرضیه سالاری سمفونی مردگان عباس معروفی و رمان دور از خانه پیتر کری: خوانش فراداستانِ تاریخ نگارانه پست مدرن کارشناسی ارشد --------
مرضیه سالاری سمفونی مردگان عباس معروفی و رمان دور از خانه پیتر کری: خوانش فراداستانِ تاریخ نگارانه پست مدرن کارشناسی ارشد --------
مرضیه سالاری سمفونی مردگان عباس معروفی و رمان دور از خانه پیتر کری: خوانش فراداستانِ تاریخ نگارانه پست مدرن کارشناسی ارشد --------
مرضیه سالاری سمفونی مردگان عباس معروفی و رمان دور از خانه پیتر کری: خوانش فراداستانِ تاریخ نگارانه پست مدرن کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات قرن نوزدهم آمریکا 4050039 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/26 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
رمان قرن بیستم انگلستان 4050046 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
نقد ادبی 1 4050040 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
زبان خارجی (با تکیه بر ترجمه متون تاریخی) 4088003 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
شعرانگلیسی 1 1214030 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/23 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
شاعران رمانتیک 4050044 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/01 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
نقد ادبی 2 4050048 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/31 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
نمایشنامه 2 1214558 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/31 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
نقدادبی 2 1214552 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
ادبیات قرن نوزدهم آمریکا 4050039 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/30 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
داستان کوتاه ایران و جهان 4050042 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/04 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
نقد ادبی 1 4050040 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
نمایشنامه نوین آمریکا و اروپا 4050050 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/24 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
نمایشنامه 1 1214557 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/21 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
زبان خارجی (با تکیه بر ترجمه متون تاریخی) 4088003 4 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/02 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
نقدادبی 1 1214551 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/23 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
ادبیات پسانوگرا 4050055 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/30 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
نقد ادبی 2 4050048 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/21 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
نمایشنامه نوین آمریکا و اروپا 4050050 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/21 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
نمایشنامه 2 1214558 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/24 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2