صدیقه علیپور

صدیقه علیپور

صدیقه علیپور    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
یدالله امیری خشکرود تحلیل بسامدی مفهوم مبارزه در شعر شاعران نسل اوّل انقلاب اسلامی (حمید سبزواری، نصرالله مردانی، طاهره صفّارزاده) کارشناسی ارشد 1398/06/16
یدالله امیری خشکرود تحلیل بسامدی مفهوم مبارزه در شعر شاعران نسل اوّل انقلاب اسلامی (حمید سبزواری، نصرالله مردانی، طاهره صفّارزاده) کارشناسی ارشد 1398/06/16
فاطمه بهزادی پور مولفه های حماسه در شعر آیینی ( با نگاهی به اشعار آیینی سید جمید رضا برقعی، علی موسوی گرمارودی، علیرضاقزوه،سید حسن حسینی، محمدرضا عبدالملکیان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه بهزادی پور مولفه های حماسه در شعر آیینی ( با نگاهی به اشعار آیینی سید جمید رضا برقعی، علی موسوی گرمارودی، علیرضاقزوه،سید حسن حسینی، محمدرضا عبدالملکیان) کارشناسی ارشد --------
الهه منظری توکلی بررسی تطبیقی تصویرآفرینی در اشعار شاملو وآدونیس کارشناسی ارشد --------
الهه منظری توکلی بررسی تطبیقی تصویرآفرینی در اشعار شاملو وآدونیس کارشناسی ارشد --------
محسن مهری بررسی تطبیقی نظام¬های نشانه¬ای سینما و ادبیات با نگاهی به فیلم سینمایی امیر نادری و رمان صادق چوبک کارشناسی ارشد --------
محسن مهری بررسی تطبیقی نظام¬های نشانه¬ای سینما و ادبیات با نگاهی به فیلم سینمایی امیر نادری و رمان صادق چوبک کارشناسی ارشد --------
اکبر نقوی واژه نامه ی شعر نو فارسی دکتری --------
مبین صالحی نیا تحلیل مسائل اجتماعی درشعرسیاوش کسرایی وبدرشاکرالسّیاب کارشناسی ارشد 1397/11/14
مبین صالحی نیا تحلیل مسائل اجتماعی درشعرسیاوش کسرایی وبدرشاکرالسّیاب کارشناسی ارشد 1397/11/14
حامد تهامی پور زرندی بررسی شاعرانگی های ناتورالیستی در شعر نادر نادرپور و سعدی یوسف کارشناسی ارشد 1394/11/04
حامد تهامی پور زرندی بررسی شاعرانگی های ناتورالیستی در شعر نادر نادرپور و سعدی یوسف کارشناسی ارشد 1394/11/04
محمدمجتبی احمدی جوپاری نقد و بررسی طنز در شعر معاصر ایران کارشناسی ارشد --------
مریم آریائی نیا بررسی تطبیقی تصویر گرایی دراشعار حسین منزوی و ابراهیم ناجی کارشناسی ارشد 1395/12/08
حامد تهامی پور زرندی بررسی شاعرانگی های ناتورالیستی در شعر نادر نادرپور و سعدی یوسف کارشناسی ارشد 1394/11/04
حامد تهامی پور زرندی بررسی شاعرانگی های ناتورالیستی در شعر نادر نادرپور و سعدی یوسف کارشناسی ارشد 1394/11/04
عسگر حسنپور شخصیت و شخصیت پردازیدر رمان هار دفاع مقدس از ابتدا تا1370 کارشناسی ارشد --------
مریم حسنخانی تصویر آفرینب در شعر شاعران زن دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
مریم حسنی سعدی بررسی هرمونتیک در تفاسیر حقوقی کارشناسی ارشد پیوسته 1392/06/25
محبوبه راحی زاده قاسم ابادی بررسی آرمان شهردرشعراحمدشاملو کارشناسی ارشد 1399/06/22
ندا سیدچاوش روش شناسی نمایش نامه های رادیویی و تلویزیونی کودکان ( بررسی نمونه های تولیدات صدا وسیمای مرکز فارس) کارشناسی ارشد 1390/12/22
حامد قائدی بردشاهی بررسی استعاره در شعر کودک فارسی ( گروه سنی ب و ج ) با تکیه بر شعر شاعران مشهور کارشناسی ارشد 1396/06/29
محمدرضا کردی کریم آبادی سنت و نوآوری در سبک شاعران برجسته ی انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1395/06/24
علی کریمی بلاغت ایجاز ، اطناب و مساوات در کلیله و دمنه کارشناسی ارشد 1395/08/22
محسن منظری توکلی گفتمان اعتقادی در شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1394/11/03
اشرف نظام ابادی تحلیل بینامتنی میان سه رمان برجسته ( نه آبی نه خاکی ، قطار 57، سفر به گرای 270 درجه) کارشناسی ارشد --------
حسن عباسی نسب شهراباد روایت شناسی رمان‌های حاجی مراد،کلبه عموتم و روزگار تفنگ از منظر پسااستعماری کارشناسی ارشد --------
قاسم احمدی طرج نشانه شناسی تقابلی داستانهای کوتاه جلال آل احمد کارشناسی ارشد --------
یدالله امیری خشکرود تحلیل بسامدی مفهوم مبارزه در شعر شاعران نسل اوّل انقلاب اسلامی (حمید سبزواری، نصرالله مردانی، طاهره صفّارزاده) کارشناسی ارشد 1398/06/16
یدالله امیری خشکرود تحلیل بسامدی مفهوم مبارزه در شعر شاعران نسل اوّل انقلاب اسلامی (حمید سبزواری، نصرالله مردانی، طاهره صفّارزاده) کارشناسی ارشد 1398/06/16
مهسا اسدی خواه تحلیل هنجارگریزی¬های محتوایی و زبانی در آثار منیرو روانی پور کارشناسی ارشد 1399/11/18
فاطمه بهزادی پور مولفه های حماسه در شعر آیینی ( با نگاهی به اشعار آیینی سید جمید رضا برقعی، علی موسوی گرمارودی، علیرضاقزوه،سید حسن حسینی، محمدرضا عبدالملکیان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه بهزادی پور مولفه های حماسه در شعر آیینی ( با نگاهی به اشعار آیینی سید جمید رضا برقعی، علی موسوی گرمارودی، علیرضاقزوه،سید حسن حسینی، محمدرضا عبدالملکیان) کارشناسی ارشد 1400/06/24
مرتضی بیگمرادی بررسی ساختار روایت درمنظومه شاهدنامه (جهار خیابان باغ فردوس ) اثر میرزا احمد الهامی کرمانشاهی کارشناسی ارشد 1393/06/15
حکیمه قطبی نژاد آرمان شهر در رمانهای برجسته دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1393/11/05
ثریا جبالبارزی تحلیل روانشناسی شخصیتها در رمان پایداری با تکیه بر نظریه ی هوش چندگانه کارشناسی ارشد --------
سعید کاویان پور تحلیل جامعه شناسی اشعار سهراب سپهری کارشناسی ارشد --------
الهه منظری توکلی بررسی تطبیقی تصویرآفرینی در اشعار شاملو وآدونیس کارشناسی ارشد 1400/06/24
الهه منظری توکلی بررسی تطبیقی تصویرآفرینی در اشعار شاملو وآدونیس کارشناسی ارشد --------
فاطمه السادات مرتضوی سیر تحول شعر آیینی در ادبیات معاصر ایران کارشناسی ارشد 1393/11/06
محمد جواد نظری نسب کنایه در آثار جمالیزاده کارشناسی ارشد --------
سعید قلندری بررسی مضامین اجتماعی در نمایشنامه های خنکای ختم خاطره ، مادرمانده ، دو متر در دو متر جنگ ، ، خیال روی خطوط موازی کارشناسی ارشد 1395/06/28
نسیم رازانی بررسی تطبیقی مفهوم هویّت در پنجاتنتره و مرزبان‌نامه کارشناسی ارشد 1399/08/28
مبین صالحی نیا تحلیل مسائل اجتماعی درشعرسیاوش کسرایی وبدرشاکرالسّیاب کارشناسی ارشد 1397/11/14
مبین صالحی نیا تحلیل مسائل اجتماعی درشعرسیاوش کسرایی وبدرشاکرالسّیاب کارشناسی ارشد 1397/11/14
زینب شمس الدینی دزدان ستیزه جویی در آثار مولانا کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات پایداری 1214062 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/04 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
بلاغت کاربردی 4054045 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بلاغت 2 بدیع وبیان 1218019 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/26 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
فارسی عمومی 1218426 3 23 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/21 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
تاریخ ادبیات فارسی 1 (پیش از اسلام تا آغازدوره سلجوقیان) 1218004 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/30 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی 4054044 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
فارسی عمومی 1218426 3 08 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/24 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1399
تاریخ ادبیات فارسی2 (ازآغازدوره سلجوقیان تادوره مغول) 1218010 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/05 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
نظریه ها ونقد ادبی 4054703 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
جریان شناسی شعر معاصر ایران 1218045 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
بررسی تطبیقی انواع ادبی 4054600 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/06 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
بلاغت 2 بدیع وبیان 1218019 2 01 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/21 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
تاریخ زبان فارسی 1218319 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/23 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی 4054044 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/27 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
متون نظم 5 قسمت سوم:صائب وشاعران سبک هندی 1218052 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/22 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
مقدمات زبان شناسی 1218303 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/21 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
فارسی عمومی 1218426 3 08 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های زوج چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/17 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1398
تاریخ ادبیات فارسی2 (ازآغازدوره سلجوقیان تادوره مغول) 1218010 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/25 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
نظریه ها ونقد ادبی 4054703 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/17 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1