رحیمه روح پرور

رحیمه روح پرور

رحیمه روح پرور    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
حمیده عاقبتی منش حرفه‌ای مترجمان و مقررات پیرامون آن پرونده ادگار اسنو کارشناسی ارشد --------
علی احمدی نیک تحلیل زبان¬شناختی سخنرانی¬ها و مصاحبه¬های دکتر روحانی برمبنای رویکرد ون لیوون کارشناسی ارشد --------
آرزو جلال کمالی تحلیل زبان شناختی ابزارهای انسجا م در گفتار انگلیسی آموزان فارسی زبان. کارشناسی ارشد --------
فاطمه لاله زاری مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی عشق عرفانی و انسانی در اشعار عاشقانه‌ی فریدون مشیری برمبنای مدل کووکسز کارشناسی ارشد --------
فاطمه لاله زاری مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی عشق عرفانی و انسانی در اشعار عاشقانه‌ی فریدون مشیری برمبنای مدل کووکسز کارشناسی ارشد --------
فاطمه لاله زاری مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی عشق عرفانی و انسانی در اشعار عاشقانه‌ی فریدون مشیری برمبنای مدل کووکسز کارشناسی ارشد --------
فاطمه لاله زاری مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی عشق عرفانی و انسانی در اشعار عاشقانه‌ی فریدون مشیری برمبنای مدل کووکسز کارشناسی ارشد --------
شقایق پروانه زاده تحلیل استعاره های مفهومی به کار رفته در چند اثر از ادبیات دفاع مقدس بر مبنای جنسیت نویسندگان کارشناسی ارشد --------
سمیرا تجرد مقایسه وازه ها و عبارات جنسیت زده در داستان های بلند متعلق به دو بازه زمانی 60 و 80 کارشناسی ارشد 1390/10/19
شیما چهکندی مقایسه تاثیر آموزش تکیه واژگانی انگلیسی به گویشوران فارسی به¬صورت مستقیم و غیر مستقیم کارشناسی ارشد 1399/03/26
علی حاج باقری مقایسه میزان آشنایی و کاربرد واژگان گویش کرمانی در دو گروه سنی از گویشوران بومی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1393/06/17
بهاره حائری کرمانی تحلیل ویژگی‌های زبانی کودکان نارساخوان فارسی زبان و مقایسه‌ی آن با کودکان سالم کارشناسی ارشد 1397/06/25
سارا حسنی تحلیل فرایندهای واجی کودکان 3 تا 5 ساله فارسی زبان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1393/11/01
سیدمحمد حسینی نسب تحلیل زبان شناختی واژگان و زبان مخفی مجرمین شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/15
مرتضی دریجانی مقایسه زمان آغاز واکداری انسدادی ها در زبان های فارسی و عربی در سه جایگاه آغازی، میانی، و پایانی(مطالعه موردی) کارشناسی ارشد 1394/11/03
فاطمه دریس بررسی تبلیغات بازرگانی زبان فارسی بر مبنای دستور نظام مند نقش گرای هلیدی کارشناسی ارشد 1390/10/19
نرجس رجائی مقایسه فرآیندهای واجی کودکان دارای لکنت و کودکان سالم کارشناسی ارشد 1395/12/15
مرضیه رستمی زاده مقایسه عوامل انسجام در داستانهای جلال آل احمد و هوشنگ مرادی کرمانی در چهارچوب فرانقش متنی رویکرد نقش گرای هلیدی کارشناسی ارشد 1391/11/04
احسان سعیدزاده روند فراگیری واژه های متضاد در کودکان فارسی زبان کارشناسی ارشد 1396/06/29
حامد صابرماهانی بررسی نشانگرهای کلامی و غیرکلامی دروغ در منتخبی از فیلم های ایرانی کارشناسی ارشد 1400/06/23
فاطمه طهماسبی بررسی استعاره مفهومی مرگ در زبان فارسی از دیدگاه زبان شناسی شناختی کارشناسی ارشد 1394/10/30
الهام عسکری بدویی اصول گرایس در دوبله از انگلیسی به فارسی کارشناسی ارشد 1393/04/11
محمد عطارزاده تحلیل زبانشناختی گویش جوشانی کارشناسی ارشد 1392/06/24
فریماه فرهی مقدم بررسی تغییرات معنایی وام واژه های فرانسه در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1390/11/12
محمد کاربخش مقایسه تأثیر روش¬ یاد یارها بر یادگیری زبان انگلیسی در کودکان فارسی¬زبان کاشت حلزون و کودکان شنوا کارشناسی ارشد 1397/06/25
مهدیه کاروان پور روند درک اصطلاحات فارسی در کودکان کارشناسی ارشد 1398/06/20
مهین کریم آبادی زاده تحلیل آکوستیکی همخوانهای سایشی و انسایشی در تولید گفتار کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده و شنوا کارشناسی ارشد 1395/12/15
هادی کریم آبادی زاده تحلیل آکوستیکی همخوانهای دهانی آغازین در تولید گفتار کودکان کم شنوا و سالم: زمان شروع واک و بسامد پایه آغازه هجا کارشناسی ارشد 1393/11/05
مهدیه کرمی رباطی مقایسه ویزگی های زبانی کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان سالم کارشناسی ارشد 1390/11/12
ملیکا متقی تاثیر بیماری کرونا بر مشخصه های اکوستیکی زمان اغازه واکداری همخوانهای انسدادی b و p، فرکانس پایه و انرژی واکه های فارسی در زنان و مردان کارشناسی ارشد --------
فائزه محمدی قوام تهیه واژه نامه آواشناسی آکوستیک (صوت شناختی) بر اساس مقایسه معادل های موجود در متون علمی مرتبط کارشناسی ارشد 1394/06/18
صدیقه محمدی نژاد تحلیل آکوستیکی فضای واکه¬ای گونه زبانی بافتی در مقایسه با فارسی معیار کارشناسی ارشد 1397/06/25
فاطمه السادات میرافضل گیاهخواری و فمنیسم در ادبیات مدرن و پسامدرن: بررسی تطبیقی زن خوراکی مارگارت اتوود و گیاهخوار هان کانگ کارشناسی ارشد --------
سحر مهرپرور مقایسه درک زبانی در کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده و شنوای فارسی زبان کارشناسی ارشد 1394/10/30
الهام مومنی رق ابادی تحلیل خطاهای فارسی زبانان در استفاده از تعدادی از حروف اضافه انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
مریم نوروززاده راوری فرآیندهای بکار رفته در ترجمه جوک ها در کتاب ملانصرالدین از فارسی به انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/06/24
سیما احمدی نژاد بررسی عملکرد زبان آموزان در یک مجموعه آزمون زبانی با رویکرد میکروسیستم: مطالعه ترکیبی عوامل شناختی و دیدگاه زبان آموزان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد 1394/12/18
مریم اذرفر علل اجتماعی و روانشناسی زن کشی: بررسی تطبیقی اتللو ویلیام شکسپیر، تونل ارنستو ساباتو و بوف کور صادق هدایت کارشناسی ارشد --------
عارفه دامن سوز مشخصه های آکوستیکی تکیه در کودکان مبتلا به اوتیسم کارشناسی ارشد 1399/04/16
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد 1399/06/25
فاطمه قاسمی مطالعه زبان شناختی واج‌ها در شعر فروغ فرخزاد و بررسی ترجمه انگلیسی این واج‌ها کارشناسی ارشد --------
شهریار خلیلی مبرهن وضعیت سوژه مدرن و پسامدرن: راوی های غیر قابل اعتماد در رمان های "سرباز خوب" فورد مادوکس فورد و "درک یک پایان" جولیان بارنز کارشناسی ارشد 1399/06/15
فاطمه لاله زاری مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی عشق عرفانی و انسانی در اشعار عاشقانه‌ی فریدون مشیری برمبنای مدل کووکسز کارشناسی ارشد --------
فاطمه لاله زاری مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی عشق عرفانی و انسانی در اشعار عاشقانه‌ی فریدون مشیری برمبنای مدل کووکسز کارشناسی ارشد --------
فرشته محمدعلی نژاد بررسی تاثیر دانش و مهارت زبانی و جنسیت بر سرعت گفتار و سرعت خواندن در زبان آموزان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/11/07
مریم مخترع بررسی زبان شناختی « نام آواها» در گون? کلامی منطق? کرمان کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق در زبان شناسی 4050037 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی 1012175 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/11/02 (16:00 - 17:30) ترم اول 1400
زبان خارجه 1214432 3 10 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
اصول معنی شناسی 4050016 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مکاتب زبان شناسی 4050018 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ساخت زبان فارسی 1214450 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/26 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
زبان تخصصی 1012094 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/25 (12:00 - 13:30) ترم دوم 1399
زبان شناسی بالینی 4050056 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/27 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
اواشناسی 1214333 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/01 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
اصول معنی شناسی 4050016 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/06 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
آواشناسی آزمایشگاهی 4050031 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/24 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
روش تحقیق در زبان شناسی 4050037 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
کلیات زبانشناسی 1 1214340 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/21 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
ساخت زبان فارسی 1214450 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/20 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
زبانشناسی کاربردی 4050855 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/20 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
اواشناسی 1214333 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
اصول معنی شناسی 4050016 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
نمایش 17 نتیجه
از 1
عنوان توضیح
طرح درس زبان شناسی بالینی دانلود
طرح درس معنی شناسی دانلود
طرح درس زبان تخصصی دانلود
طرح درس آواشناسی دانلود