مهین دخت فرخ نیا

مهین دخت فرخ نیا

مهین دخت فرخ نیا    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
حمیده ایرانمنش ابهام هنری در غزلیات سنایی کارشناسی ارشد 1394/06/16
سیدمهرداد بلندی پور شیوه های ترکیب سازی در خمسه نظامی کارشناسی ارشد --------
مریم بنی اسدی بررسی رابطه ی تصویر و گفتمان مقاومت در شعر پایداری دهه ی 70 کارشناسی ارشد 1395/12/11
فرزانه بوریازاده بررسی تطبیقی دو رمان سنگ صبور صادق چوبک و میر امار نجیب محفوظ کارشناسی ارشد 1392/04/11
فاطمه تسلیم جهرمی پا کارشناسی ارشد --------
حامد توکلی کمکویی باورهای عامیانه در دیوان عثمان مختاری کارشناسی ارشد 1398/11/16
زهرا جلال کمالی سبک شناسی رمان های فرشته مولوی (حالا کی بنفشه می کاری؟، خا نه ابر و باد، دو پرده فصل، تاریک خا نه آدم) کارشناسی ارشد 1398/06/12
الهام حسین خانی مقایسه آثار داستانی صادق هدایت و طیب صالح با تکیه بر دو رمان بوف کور و فصل مهاجرت به شمال کارشناسی ارشد 1394/06/31
محبوبه حمیدی راوری سرمایه های نمادین فرهنگی در شاهنامة فردوسی کارشناسی ارشد 1399/11/07
سپیده خالصی بررسی حسن تعبیر در تصویرهای سهراب سپهری کارشناسی ارشد 1392/06/26
نسیمه رمضانی سربندی سبک شناسی رمانهای ابراهیم حسن بیگی باتکیه بر ذرمانهای سالهای بنفش -ریشه در اعماق-نشانه های صبح-اشکانه. کارشناسی ارشد 1396/11/30
فاطمه یزدی روح الامینی بررسی داستان های بلند کودک و نوجوان دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1392/06/25
فاطمه یزدی زاده راوری ارزش های آرمانی در آثار برگزیده داستان نویسان کرمان در سه دهه اخیر کارشناسی ارشد 1397/01/29
فائزه سلیمانی پای طاق جایگاه مطالعات فرهنگی در ادبیات پایداری کارشناسی ارشد 1395/06/24
محمدرضا کردی کریم آبادی سنت و نوآوری در سبک شاعران برجسته ی انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1395/06/24
فاطمه السادات مرتضوی سیر تحول شعر آیینی در ادبیات معاصر ایران کارشناسی ارشد 1393/11/06
ابوالقاسم بهزادی گودری مقایسه ساختار جمله در دستور فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1393/06/19
افسانه چیلکی مقدم تحلیل عشق و پایداری در رمان های برگزیده ایران و روسیه (سووشون، ریشه در اعماق، منِ او، جنگ و صلح، دُن آرام) کارشناسی ارشد 1397/06/27
معصومه ابراهیمی دارسینویی بازتاب ناتورالیسم در آثار داستانی محمّد مسعود کارشناسی ارشد --------
سمیه مظهری صفات تحلیل سنّت‌های ادبی در شعر سده یازدهم هجری با تکیه بر اشعار زلالی خوانساری دکتری --------
محسن مهری بررسی تطبیقی نظام¬های نشانه¬ای سینما و ادبیات با نگاهی به فیلم سینمایی امیر نادری و رمان صادق چوبک کارشناسی ارشد --------
نسرین رجبی بررسی زبانشناختی گویش دوانی فارس کارشناسی ارشد 1394/04/24
محمدعلی صدیقی دریجانی بررسی تطبیقی «تفسیرکشف‌الاسرار و عُدّة الابرار» تألیف ابوالفضل رشید‌الدین میبدی و «تفسیر بیان‌السعادة فی مقامات العبادة» تألیف سلطان محمد گنابادی. کارشناسی ارشد 1399/06/31
الهام شهسواری گوغری بررسی تحلیل زندگی و مرگ در اشعار فردوسی و متنبی کارشناسی ارشد 1393/06/04
فاطمه وصال فر بازآفرینی قهرمانان و ضد قهرمانان اسطوره ا‌ی در آثار شاعران برگزید? دور? مشروطه تا انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1396/12/13
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحول زبان فارسی 9054004 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
مطالعات زبانی در متن ادبی 4054090 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
فارسی عمومی 1218426 3 24 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های زوج چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/21 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
متون نظم (5) قسمت اول: اشعار سعدی 1218041 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/29 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
آیین نگارش وویرایش 1218006 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/03 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
فارسی عمومی 1218426 3 16 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های زوج چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/24 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1399
ساخت دستوری زبان فارسی 4054702 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/29 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
متون نظم 3 قسمت سوم :نظامی 1218018 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
آیین نگارش وویرایش 1218006 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/27 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
تحول زبان فارسی 9054004 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/11/04 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
مطالعات زبانی در متن ادبی 4054090 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/23 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
کارگاه مقاله نویسی 1218039 1 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 18:30) 1399/10/22 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
فارسی عمومی 1218426 3 15 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (19:30 - 21:30) 1399/11/01 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
متون نظم4 قسمت سوم:مثنوی معنوی 1 1218022 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/25 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
کارگاه ویراستاری 1 1218007 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
فارسی عمومی 1218426 3 26 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های زوج چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/17 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1398
متون نظم 3 قسمت سوم :نظامی 1218018 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/24 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
بررسی تطبیقی شخصیت ها و مضامین ادبی جهان 4054046 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/21 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
تحول زبان فارسی 9054004 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کارگاه داستان نویسی 1218038 1 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2