کاظم کاظمی

کاظم کاظمی

کاظم کاظمی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه افتخاری کنزرکی بررسی عوامل موثر بر طرد اجتماعی (مطالعه زنان بالای 18 سال تحت پوشش کمیته امدادشهر کرمان) کارشناسی ارشد 1398/06/16
مهدیه بیاناتی بررسی حافظه جمعی اعضای هیئت علمی درمورد وقایع و شخصیت های معاصر: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد 1393/06/16
رایحه بهفر بررسی حافظه جمعی دبیران زن آموزش و پرورش شهرستان بندر عباس کارشناسی ارشد 1393/03/19
سمیه پوراسدی بررسی وقایع و شخصیت های تاریخی درحافظه جمعی دبیران آموزش و پرورش شهرستان بافت کارشناسی ارشد 1394/06/18
وحید چشفر بررسی عوامل اجتماعی موثر برنگرش نسبت به خود کشی درمیان نوجونان شهرستان آبدانان کارشناسی ارشد 1391/10/02
منصور رفیعی مطالعه کیفی حافظه جمعی بین نسلی شهروندان شهر بافت کارشناسی ارشد 1395/06/23
محمدمهدی شیخ شعاعی بررسی کیفی بسترهای اجتماعی- فرهنگی هنر نمایش: هنرمندان نمایش شهر کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/27
سیدمجتبی مرتضوی شاهم آبادی بررسی وقایع برجسته هشت سال جنگ عراق و ایران در حافظه جمعی ایثارگران شهرستان انار کارشناسی ارشد 1392/11/09
حسین موحدی نیا مطالعه حافظه جمعی قوم بلوچ درجنوب استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/11/01
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد 1400/06/24
فرشید پهلوانی پور استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
حسین پوررشیدی بشرآبادی بازخوانی اصول فلسفی اخلاق در مطالعه‌ی کتاب‌های تطهیر الاعراق ابن مسکویه و اخلاق ناصری. کارشناسی ارشد 1396/06/30
لیلا رنجبرهمقاوندی بررسی رابطه میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر چترود با کیفیت زندگی مربوط به سلامت کارشناسی ارشد 1400/06/20
فاطمه شگرف نخعی بررسی رابطه ی طرد اجتماعی با وندالیسم دربین دانش آموزان دبیرستان های شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی سیاسی ایران 9052012 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/04 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
مبانی جامعه شناسی 1 1216256 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
کارتحقیقی 1216233 4 10 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
نظریه های جامعه شناسی 1 1216208 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/22 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
جامعه شناسی دینی 4052036 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/02 (17:45 - 19:30) ترم اول 1400
جامعه شناسی انقلاب 1216229 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/29 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
جامعه شناسی قشرهاومابرابریهای 1216335 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/25 (17:45 - 19:30) ترم اول 1400
مبانی تاریخ اجتماعی ایران 1216206 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/27 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
کارتحقیقی 1216233 4 10 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
بینش های جامعه شناسی 2 4052003 3 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) 1400/03/29 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
نظریه های جامعه شناسی 2 1216214 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/29 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
جامعه شناسی دینی 4052036 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/06 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
مبانی جامعه شناسی 1 1216256 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
کارتحقیقی 1216233 4 10 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
نظریه های جامعه شناسی 1 1216208 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/16 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
جامعه شناسی انقلاب 1216229 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/23 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
جامعه شناسی قشرهاومابرابریهای 1216335 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/18 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی 1216211 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/25 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
مبانی تاریخ اجتماعی ایران 1216206 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/21 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
کارتحقیقی 1216233 4 10 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2