بهجت السادات حجازی

بهجت السادات حجازی

بهجت السادات حجازی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
حسن عباسی نسب شهراباد روایت شناسی رمان‌های حاجی مراد،کلبه عموتم و روزگار تفنگ از منظر پسااستعماری کارشناسی ارشد --------
حسن عباسی نسب شهراباد روایت شناسی رمان‌های حاجی مراد،کلبه عموتم و روزگار تفنگ از منظر پسااستعماری کارشناسی ارشد --------
عبدالرحمن بامری تولیدگفتمان در شعر نصرالله مردانی و فاضل نظری کارشناسی ارشد 1400/06/23
عبدالرحمن بامری تولیدگفتمان در شعر نصرالله مردانی و فاضل نظری کارشناسی ارشد --------
عباس رضایی تحلیل آموزه‌های دینی در شعر علی معلّم و یوسف‌علی میر شکّاک با رویکرد پایداری کارشناسی ارشد --------
عباس رضایی تحلیل آموزه‌های دینی در شعر علی معلّم و یوسف‌علی میر شکّاک با رویکرد پایداری کارشناسی ارشد --------
عباس رضایی تحلیل آموزه‌های دینی در شعر علی معلّم و یوسف‌علی میر شکّاک با رویکرد پایداری کارشناسی ارشد --------
فاطمه اسفندیارپور آموزه های اخلاقی در وصیت نامه های سرداران شهید استان کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/26
حکیمه بخشی گودیزی تحلیلی بر نگرش آیینی احمد عزیزی در آثار وی کارشناسی ارشد 1398/06/12
هادی پورشیخعلی اندوهجردی بررسی مولفه های هویت در مثنوی معنوی کارشناسی ارشد 1395/12/15
علی جعفری اردکانی بررسی روحیه یاس و امید در شعر فارسی از کودتای 28مرداد تا امروز کارشناسی ارشد --------
افسانه چیلکی مقدم تحلیل عشق و پایداری در رمان های برگزیده ایران و روسیه (سووشون، ریشه در اعماق، منِ او، جنگ و صلح، دُن آرام) کارشناسی ارشد 1397/06/27
مریم حسنخانی تصویر آفرینب در شعر شاعران زن دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
حکیمه رضااخوندزاده تحلیل سبک شناختی نوشتارهای شهید آوینی با تکیه بر روایت فتح کارشناسی ارشد 1398/11/05
امیر شریفی «بررسی تطبیقی منطق الطیر عطار و بهشت گمشده میلتون» کارشناسی ارشد 1397/11/15
زینب شمس الدینی دزدان ستیزه جویی در آثار مولانا کارشناسی ارشد --------
فاطمه شها بی نژاد بررسی شخصیت تاریخی امام علی (ع) در حماسه مذهبی با ذل مشهدی و راجی کرمانی کارشناسی ارشد --------
ابوالقاسم صدقیان زاده بررسی و مولفه های پایداری با تکیه بر آثار قیصر امین پور و سلمان هراتی کارشناسی ارشد --------
حیدر عبداللهی مطالعه ی تطبیقی عشق در دیدگاه ابن فارض کارشناسی ارشد --------
عباس فلاح لاله زاری بررسی جنبه های کلامی در کشف المحجوب هجویری کارشناسی ارشد --------
حکیمه قطبی نژاد آرمان شهر در رمانهای برجسته دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1393/11/05
سعید قلندری بررسی مضامین اجتماعی در نمایشنامه های خنکای ختم خاطره ، مادرمانده ، دو متر در دو متر جنگ ، ، خیال روی خطوط موازی کارشناسی ارشد 1395/06/28
فاطمه قنبرزاده گوکی بررسی تاثیر پذیری ادیب نیشابوری از ادبیات عرب کارشناسی ارشد 1390/11/12
اکبر کریمی عاشورا در شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
ملیحه محمودی کهن روان شناسی شخصیت در سه رمان رضا امیرخانی ( من او ارمیا بیوتن ) کارشناسی ارشد 1391/11/17
مسلم مظفری «نگرشی تحلیلی به تفسیر آیات متشابه در چهار اثر عرفانی از منظر هرمنوتیک» (با تکیه بر کشف‌الاسرار، انوارالتنزیل و اسرار التاویل، انوار درخشان و بیان السعاده فی مقامات العباده) دکتری 1400/02/15
اشرف نظام ابادی تحلیل بینامتنی میان سه رمان برجسته ( نه آبی نه خاکی ، قطار 57، سفر به گرای 270 درجه) کارشناسی ارشد --------
محمد جواد نظری نسب کنایه در آثار جمالیزاده کارشناسی ارشد --------
فاطمه وصال فر بازآفرینی قهرمانان و ضد قهرمانان اسطوره ا‌ی در آثار شاعران برگزید? دور? مشروطه تا انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1396/12/13
مژگان ونارجی سبک شناسی شعر شاعران زن از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس ( سپیده کاشانی - فاطمه راکعی - طاهره صفار زاده) کارشناسی ارشد 1392/06/24
امیرحسین عاقبتی شیوه‌های تأثیر‌پذیری از قرآن در رمان‌های رضا امیرخانی کارشناسی ارشد 1400/06/24
سمیه مظهری صفات تحلیل سنّت‌های ادبی در شعر سده یازدهم هجری با تکیه بر اشعار زلالی خوانساری دکتری --------
فائزه سلیمی زرندی تحلیل راوی در سه رمان دفاع‌مقدّس(پرنده و ‌تانک، نان سرخ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمدعلی صدیقی دریجانی بررسی تطبیقی «تفسیرکشف‌الاسرار و عُدّة الابرار» تألیف ابوالفضل رشید‌الدین میبدی و «تفسیر بیان‌السعادة فی مقامات العبادة» تألیف سلطان محمد گنابادی. کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه یزدی زاده راوری ارزش های آرمانی در آثار برگزیده داستان نویسان کرمان در سه دهه اخیر کارشناسی ارشد 1397/01/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اشنائی باعلوم قرانی 1218322 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/27 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
عربی 5 قسمت پنجم :(قواعد و متون) 1218034 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/28 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران وجهان 4054048 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
فارسی عمومی 1218426 3 22 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های زوج سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/21 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
متون نظم4 قسمت سوم:مثنوی معنوی 1 1218022 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/03 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
مبانی ادبیات پایداری 4054704 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
متون نظم و نثر عربی 9054001 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی 4054706 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/26 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
عربی 4قسمت چهارم:(قواعد ومتون) 1218024 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/27 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
فارسی عمومی 1218426 3 14 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/24 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1399
متون نظم 4 قسمت دوم:مثنوی های عطار 1218025 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران وجهان 4054048 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/27 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
فارسی عمومی 1218426 3 06 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (19:30 - 21:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/01 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
متون نثر (5) متون تفسیری با تاکیدبرکشف الاسراروتفسیرابوالفتوح 1218055 2 01 هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/18 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
مبانی ادبیات پایداری 4054704 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/06 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی 4054706 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
عربی 4قسمت چهارم:(قواعد ومتون) 1218024 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
فارسی عمومی 1218426 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هفته های زوج سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/17 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1398
مبانی عرفان وتصوف 1218321 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/24 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران وجهان 4054048 2 01 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
عنوان توضیح
قواعد و متون عربی 4(اسم فعل، اسم فاعل و اسم مفعول) سلام بهدانشجویان عزیز امروز به دلیل مشکل در سامانه lms.uk.ac.irکلاسدرس عربی به صورت آن لاین برگزار نگردید. فایل کلاس آن لایناین درس بارگذاری می شود. لطفاً ببینید. ممنون دانلود