حمید رضا خوارزمی

حمید رضا خوارزمی

حمید رضا خوارزمی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه جوانی تحلیل داستان های عاشقان? شاهنامه فردوسی مطابق نظریه مثلث عشق استرنبرگ کارشناسی ارشد --------
معصومه شجاعی باغینی تاریخ نگاری جنگ تحمیلی و بازخوانی عملیات دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
کمیل افضلی گروه بررسی تطبیقی مسائل حکمی در دیوان منسوب به امام علی(علیه السلام) و دیوان ناصر خسرو کارشناسی ارشد 1396/12/05
محسن پورعلیرضا اناری بررسی اسطوره های سامی در شعر سبک خراسانی ( فردوسی ، کسایی مروزی، فرخی سیستانی، عنصری، امیرمعزی، ناصرخسرو، اسدی طوسی) کارشناسی ارشد --------
فرح ناز چراغی مستعلی بررسی تطبیقی افکار و اندیشه ها در اشعار طاهره صفارزاده و سعادالصباح کارشناسی ارشد 1395/11/04
سجاد رجایی نژاد ادبیّات و فرهنگ عامّه (فولکلور) مردم شیب‌کوه انجرک. دکتری --------
نازنین سلطانی بررسی نقش وجایگاه زنان در افسانه‌های عامیانه کرمان (بر اساس رویکرد فمنیستی) کارشناسی ارشد 1397/04/24
فاطمه شیخ مظفری نقد و تحلیل مشکلات نگارشی و ویرایشی پایان‌نامه‌های رشت?زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان سال 94 کارشناسی ارشد 1398/11/16
پردیس شریف پور بررسی فرضیه ترجمه مجدد در ترجمه های انگلیسی اشعار رومی بر اساس نظریه برمن کارشناسی ارشد 1396/06/21
محبوبه صادقی گوغری تطبیق اضداد در مثنوی مولانا و سقط الزند و لزومیات ابوالعلای معرّی کارشناسی ارشد 1398/10/15
عذری کربلایی گهرت ریشه‌های اسطوره‌‌ای برخی باورهای عامیان? کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/29
محمدرضا دامغانی بررسی عناصر پایداری درافسانه های عامه کرمان کارشناسی ارشد --------
سیده زهره افتخارافضلی بررسی نسبت اسطوره با تربیت با تاکید بر شاهنامه ی فردوسی کارشناسی ارشد 1399/06/29
مهدی حسنی باقری شریف اباد مولفه های پایداری در ادبیات دور? مشروطه کرمان (با تاکید بر آثار میرزا آقاخان کرمانی) کارشناسی ارشد --------
مسعود کریم زاده بررسی فرهنگ و ادبیات عامه در ایل جبالبارزی کارشناسی ارشد 1400/04/05
حسام خالوئی تحلیل تطبیقی اندیشه سوسیالیستی در «سال های ابری» علی اشرف درویشیان و سه گانه ماکسیم گورکی کارشناسی ارشد 1398/06/17
علیرضا خداونددوست بررسی شیوههای تأثیر پذیری از قرآن و حدیث در دیوان وصال شیرازی کارشناسی ارشد 1399/04/10
رویا خیراندیش بررسی تطبیقی عناصر حماسی در گرشاسب نامه و بیوولف کارشناسی ارشد 1400/08/08
سپیده نورمندی پور تحلیل و بررسی تطبیقی ضرب المثل های فارسی و عربی مربوط به حیوانات کارشناسی ارشد 1395/12/15
فاطمه رجبی بهاءآبادی بررسی و مقایسه محتوایی و ساختاری سندبادنامه و دکامرون کارشناسی ارشد 1397/11/09
نجمه سلمانی سرخ قلعه بازتاب آتش در ادبیات و فرهنگ عامه کارشناسی ارشد 1398/11/16
معصومه شجاعی باغینی تاریخ نگاری جنگ تحمیلی و بازخوانی عملیات دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فارسی عمومی 1218426 3 12 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های فرد چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/21 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
ساخت دستوری زبان فارسی 4054702 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
دستورزبان فارسی 1 1218300 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/29 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
نگارش فارسی 1214324 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/29 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
متون نظم 2 قسمت دوم شاهنامه 2 1218008 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/23 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 1232230 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/03 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
متون نظم 1- شاهنامه 4054093 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
فارسی عمومی 1218426 3 20 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های فرد سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/24 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1399
فارسی عمومی 1218426 3 11 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/24 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1399
دستورزبان فارسی 1 1218300 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/02 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
نگارش فارسی 1214324 2 02 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/30 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
متون نثر (3) متون ادبی تعلیمی با تاکید بر گلستان 1218033 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 1232230 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/25 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
فارسی عمومی 1218426 3 26 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (19:30 - 21:30) 1399/10/15 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
متون نظم 2 قسمت دوم شاهنامه 2 1218008 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/16 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 1232230 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/21 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
حماسه های مذهبی وتاریخی 4054830 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/20 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
فارسی عمومی 1218426 3 14 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/17 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1398
فارسی عمومی 1218426 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/17 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1398
فارسی عمومی 1218426 3 19 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هفته های فرد چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/17 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2