عادل سلیمانی نژاد

عادل سلیمانی نژاد

عادل سلیمانی نژاد    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مریم امیرتیموری بررسی ارتباط سطح سواد رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مریم امیرتیموری بررسی ارتباط سطح سواد رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مریم امیرتیموری بررسی ارتباط سطح سواد رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مریم امیرتیموری بررسی ارتباط سطح سواد رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مریم امیرتیموری بررسی ارتباط سطح سواد رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/22
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فروغ مظفری نژادراوری تحلیل داده های تجاری در محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی فعال استان کرمان در سال 98 -99 کارشناسی ارشد --------
فروغ مظفری نژادراوری تحلیل داده های تجاری در محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی فعال استان کرمان در سال 98 -99 کارشناسی ارشد --------
فروغ مظفری نژادراوری تحلیل داده های تجاری در محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی فعال استان کرمان در سال 98 -99 کارشناسی ارشد --------
فروغ مظفری نژادراوری تحلیل داده های تجاری در محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی فعال استان کرمان در سال 98 -99 کارشناسی ارشد 1400/06/22
فروغ مظفری نژادراوری تحلیل داده های تجاری در محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی فعال استان کرمان در سال 98 -99 کارشناسی ارشد --------
مهری اسکندری کشف الگوهای استفاده ازمنابع اطلاعاتی با استفاده از رویکردهای داده کاوی ( مطالعه موردی بخش امانت کتابخانه عمومی مرکزی شهرکرمان ) کارشناسی ارشد 1394/11/06
سارا باقری تحلیل محتوا و ساختار مطالعات سرمایه های فکری در پایگاه وب آو ساینس از 1983 تا 2017 با رویکرد علم سنجی کارشناسی ارشد 1397/11/17
علی تندیسه بناء بررسی رابطه بین عناصر فرهنگ اطلاعات و خلق دانش در پژوهشگران برتر ایران کارشناسی ارشد 1396/08/30
علی جاوید بررسی نیازهای اطلاعاتی سالمندان عضو کتابخانه های عمومی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/12/13
نصیبه رحیمی نژاد گروه امکان سنجی پیاده سازی نظام فایو - اس در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید با هنر کرمان کارشناسی ارشد 1394/11/06
جواد زراعت پیشه لاله زاری بررسی رابطه ی بین استنادات و دگر سنجه های مقالات نویسندگان برتر رشته شیمی در سال 2010 کارشناسی ارشد 1395/06/31
راضیه سعادت نسب چگونگی به کارگیری شبکه های اجتماعی برای اشتراک دانش در کتابخانه های عموی کرمان کارشناسی ارشد 1394/11/05
مریم طالبی زاده بررسی رابطه بین معماری اطلاعات و عملکرد شغلی کارمندان کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/14
الهام طیبی نیا خوشه بندی مقالات پایگاههای اطلاعاتی بر اساس تکنیک های متن کاوی- مطالعه موردی : پایگاه مقالات علمی و فنی نشریات ادواری فارسی ایران داگ کارشناسی ارشد 1395/12/09
نسرین عزیزی بررسی ارتباط مهندسی ارزش باتامین منابع الکترونیکی : مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید با هنر کرمان کارشناسی ارشد 1393/11/08
زینب فرمنش بررسی معیارهای اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت ارزش گذاری اطلاعات به عنوان دارایی کارشناسی ارشد 1397/04/12
زینب مرتضی پور مطابقت بازیابی محتوا با تصاویر در پایگاه های اطلاعاتی علمی کارشناسی ارشد 1396/12/09
فروغ مظفری نژادراوری تحلیل داده های تجاری در محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی فعال استان کرمان در سال 98 -99 کارشناسی ارشد --------
فروغ مظفری نژادراوری تحلیل داده های تجاری در محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی فعال استان کرمان در سال 98 -99 کارشناسی ارشد --------
فروغ مظفری نژادراوری تحلیل داده های تجاری در محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی فعال استان کرمان در سال 98 -99 کارشناسی ارشد --------
سمانه معلم زاده بررسی میزان آمادگی استفاده از تکنیک یورش فکری در نوآوری شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری شهر کرمان تحت نظارت دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی فناوری پیشرفته کرمان کارشناسی ارشد 1397/11/17
معصومه مهدی زاده فرسنگی ارزیابی زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و کیفیت خدمات الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر کرمان بر اساس مدل کایرن کارشناسی ارشد 1394/08/25
حمیده اقطاعی بررسی دانش و مهارت های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران کارشناسی ارشد --------
مهدی آل سعدی بررسی میزان هم نویسندگی و الگوی همکاری علمی پژوهشگران دانشگاه ولی عصر رفسنجان در پایگاه استنادی Web of science بین سال های 2000 تا 2015 کارشناسی ارشد 1395/10/11
مریم امیرتیموری بررسی ارتباط سطح سواد رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مریم امیرتیموری بررسی ارتباط سطح سواد رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مریم امیرتیموری بررسی ارتباط سطح سواد رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
محبوبه امیرتیموری چگونگی وفادار سازی کاربران کتابخانه های عمومی کرمان کارشناسی ارشد 1395/11/17
زهرا بهرامی مقدم پیش بینی و کشف تقلب علمی با استفاده از روش های داده کاوی در پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1393/11/07
امینه بسلان پور طراحی چارچوب معماری سازمانی جهت به کار گیری شبکه های اجتماعی در نهاد کتابخانه های عمومی کشور کارشناسی ارشد 1398/11/14
شیدا فروزی ارزیابی تعامل بین کاربران و نظام های بازیابی اطلاعات در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهیدباهنر کرمان مطالعه ی موردی سه پایگاه:Scopus ،Science Directand، ISI. کارشناسی ارشد 1396/12/14
راضیه غنی زاده بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت دانش و فرآیند تولید دانش:مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته کرمان (هایتک) کارشناسی ارشد 1393/11/07
فاطمه قربانی امکان سنجی به کارگیری منابع دیجیتال علمی با بهره گیری از فن آوری واقعیت افزوده دربرنامه ی آموزشی اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1397/04/12
منیژه معاذالهی مدل سازی موضوعی پژوهش های حوزه ی داده های تاریک در پایگاه وب آوساینس از سال 1983-2018 با رویکرد متن کاوی کارشناسی ارشد 1398/11/15
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فاطمه رهجو رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/14
فائزه شاهرخی ساردو الگوهای همکاری علمی درحوزه سواداطلاعات تغذیه با استفاده از پایگاه اسکوپوس کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه شیخ زاهدی بررسی تاثیر آموزش پایگاه های اطلاعاتی آنلاین برمیزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید با هنر کرمان از آنها کارشناسی ارشد 1395/12/09
معصومه ترابی مصورسازی علم در حوزه عملکرداجتماعی کتابخانه های عمومی در پایگاه وب آو ساینس کارشناسی ارشد 1399/11/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان برنامه نویسی 2 1220065 2 01 هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/28 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
ساختمان داده 1220072 2 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/04 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
سیستم های اطلاعات مدیریت (مقدماتی) 1220134 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/03 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
فناوری های وب 1220136 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) 1400/10/22 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
کارگاه رایانه 1220077 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه رایانه 1220077 2 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم اول 1400
کارآموزی 1 1220001 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1400
آشنایی با اصول رایانه (کامپیوتر) 4088053 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1400/04/06 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
زبان برنامه نویسی 2 1220065 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1400/03/31 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
زبان برنامه نویسی 2 1220065 2 02 هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/31 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
کارآموزی 2 1220002 2 02 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی ومدیریت وب کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی 1220039 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات 1424055 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1400/03/29 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
واژه پردازی (فارسی ولاتین) 1220071 2 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1399
واژه پردازی (فارسی ولاتین) 1220071 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1399
زبان برنامه نویسی 2 1220065 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) 1399/10/18 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
سیستم های اطلاعات مدیریت (مقدماتی) 1220134 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/17 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
کارگاه رایانه 1220077 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1399
کارآموزی 1 1220001 2 03 هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1399
سیستم های چند رسانه ای 1220057 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/27 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2