علی جهانشاهی افشار

علی جهانشاهی افشار

علی جهانشاهی افشار    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
طوبی امیری جایگاه زنان در سفرنامه‌‌های خارجی دور? ناصرالدین شاه کارشناسی ارشد --------
طوبی امیری جایگاه زنان در سفرنامه‌‌های خارجی دور? ناصرالدین شاه کارشناسی ارشد --------
فاطمه مومنی تحلیل نقش و جایگاه زنان در رمان بر جاده های آبی سرخ کارشناسی ارشد --------
مینا اشرف زاده افشار آموزش و نهادهای آموزشی در عصر قاجار بر اساس سفرنامه‌های فرنگی کارشناسی ارشد 1398/11/13
جهانگیر بادوند بررسی آداب و آیین عیّاری در داراب¬نامه بیغمی کارشناسی ارشد 1396/12/12
محسن پورعلیرضا اناری بررسی اسطوره های سامی در شعر سبک خراسانی ( فردوسی ، کسایی مروزی، فرخی سیستانی، عنصری، امیرمعزی، ناصرخسرو، اسدی طوسی) کارشناسی ارشد --------
آرزو خراسانی زاده تیکدری بررسی تطبیقی فرهنگ مردم در سفرنامه های جیمز موریه و میرزاصالح شیرازی کارشناسی ارشد 1397/11/17
محمدامین علیزاده بازتاب زندگی ایرانیان در سفرنامه‌های عصر ناصری (مطالع? موردی: سفرنام?‌ فریزر معروف به سفر زمستانی، سفرنام? پولاک و سفری به دربار سلطان صاحبقران) کارشناسی ارشد 1397/11/16
فاطمه لنگری زاده نقد و بررسی غزل دوره اول بازگشت ادبی نیمه دوم قرن دوازدهم کارشناسی ارشد 1395/12/15
گلنار نعیمی عزیزاباد نقش و ویژگی های شخصیتی زن در ابومسلم نامه کارشناسی ارشد 1397/11/08
مطهره نیک بین راوری بازتاب فرهنگ عامّه در اسکندرنامه، روض?العقول و سندبادنام? ظهیری سمرقندی کارشناسی ارشد 1398/11/15
طوبی امیری جایگاه زنان در سفرنامه‌‌های خارجی دور? ناصرالدین شاه کارشناسی ارشد --------
طوبی امیری جایگاه زنان در سفرنامه‌‌های خارجی دوران ناصرالدین شاه کارشناسی ارشد 1400/06/17
طوبی امیری جایگاه زنان در سفرنامه‌‌های خارجی دور? ناصرالدین شاه کارشناسی ارشد --------
طوبی امیری جایگاه زنان در سفرنامه‌‌های خارجی دور? ناصرالدین شاه کارشناسی ارشد --------
هادی اسدی مشیزی فرهنگ لعات و اصطلاحات هفت پیکر و مخزن الاسرار نظامی گنجه ای کارشناسی ارشد 1400/06/09
مجتبی بیگ مرادی جبالبارزی نشانه های تجدد در ادبیات داستانی دوره پهلوی اول کارشناسی ارشد 1400/06/08
فاطمه فارسی پور روایت شناسی بختیار نامه با تکیه بر الگوی کنشی گریماس کارشناسی ارشد 1396/06/29
رضیه حقیقی بررسی محتوایی داستان‌های مصوّر پایداری از ده? 60 تا کنون (گروه سنی ج و د). کارشناسی ارشد 1396/11/25
محسن خواجوئی سیرجانی بررسی اندیشه های اخلاقی ابوسعید ابوالخیر کارشناسی ارشد 1393/11/08
شهلا مظهری تحلیل چهار رمان عباس معروفی بر اساس آموزه های نقد فمینیستی (سمفونی مردگان، سال بلوا، فریدون سه پسر داشت،تماماً مخصوص) کارشناسی ارشد 1399/11/08
سعیده نورالهی صوغانی بررسی مؤلفه های رئالیسم سوسیالیستی در نخستین آثاراحمد محمود، مادر ازماکسیم گورکی و چگونه فولاد آبدیده شد از نیکلای آستروفسکی کارشناسی ارشد 1396/11/30
امیرحسین سیدهندی ترجمان القوافی کارشناسی ارشد 1400/06/08
کبری شایان مهر تجلی صبر در شعر عاشورایی فارسی کارشناسی ارشد 1394/06/22
علی یوسفی اخلاق و آداب دبیری از آغاز تا ابتدای قرن هشتم کارشناسی ارشد 1398/01/24
فاطمه زارعی جلال ابادی بررسی و شناسایی انواع رئالیسم در ادبیات داستانی ده? کارشناسی ارشد 1399/06/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات عامیانه 1218059 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/30 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
بلاغت کاربردی 4054045 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
متون نظم تعلیمی 1218042 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/03 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
مرجع شناسی و روش تحقیق 1218383 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/25 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
مبانی و روش های تصحیح متن 4054088 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/31 (11:30 - 15:30) ترم دوم 1399
فارسی عمومی 1218426 3 15 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هفته های زوج سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/24 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1399
فارسی عمومی 1218426 3 02 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/24 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1399
متون نظم 2 قسمت سوم: قصاید ناصرخسرو 1218009 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
بلاغت 1 (معانی) 1218014 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/31 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
ادبیات عامیانه 1218059 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/20 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
بلاغت کاربردی 4054045 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/16 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
عربی 3نظم 4054824 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/16 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
متون نظم تعلیمی 1218042 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/18 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
فارسی عمومی 1218426 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (19:30 - 21:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/01 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
فارسی عمومی 1218426 3 14 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (19:30 - 21:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1399/11/01 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
متون نثر( 1 ) متون ادبی-تاریخی با تاکید برتاریخ بیهقی 1218002 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/04 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مبانی و روش های تصحیح متن 4054088 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
متون نظم تعلیمی 1218042 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/27 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
فارسی عمومی 1218426 3 10 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هفته های فرد سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/17 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1398
فارسی عمومی 1218426 3 24 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های فرد سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/17 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2