همایش روز علوم اجتماعی و بزرگداشت استاد غلام حسین صدیقی

  همایش روز علوم اجتماعی و بزرگداشت استاد غلام حسین صدیقی

بنیانگذار علوم اجتماعی در ایران با محوریت توانمندی علوم اجتماعی در حل آسیب های اجتماعی

زمان : دوشنبه مورخ 1397/09/19

مکان : دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تالار اندیشه