همایش روز علوم اجتماعی و بزرگداشت استاد غلام حسین صدیقی

همایش روز علوم اجتماعی و بزرگداشت استاد غلام حسین صدیقی

 بنیانگذار علوم اجتماعی در ایران با محوریت توانمندی علوم اجتماعی در حل آسیب های اجتماعی

 زمان :  دوشنبه مورخ  1397/09/19 ساعت 9 تا 12

محل برگزاری : دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تالار اندیشه