قابل توجه داوطلبان دکتری آزمون 1400

جهت دریافت سوالات و ابهامات خود در خصوص زمان و نحوه برگزاری مصاحبه می توانید در ساعات اداری از طریق تماس با دفتر بخش های مجری دوره دکتری این دانشکده (بخش ادبیات فارسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی) سوالات خود را بپرسید و راهنمایی لازم را دریافت نمایید. خواهشمند است قبل از تماس ا دفاتر بخش ها، اطلاعیه های منتشر شده در وبسایت دانشگاه را مطالعه نمایید و از تماس غیر ضروری پرهیز نمایید.

شماره دفتر ریاست بخش ادبیات فارسی: 03431322331

شماره دفتر ریاست بخش علوم تربیتی: 03431322348

شماره دفتر ریاست بخش علوم اجتماعی: 03431322391

اگر از طریق وبسایت دانشگاه شهید باهنر کرمان پیش ثبت نام خود را برای شرکت در مصاحبه انجام داده باشید و شماره تماس در دسترسی را ثبت نموده باشید، از طریق پیامک و یا تماس تلفنی به مصاحبه دعوت خواهید شد و زمان و نحوه ورود به کلاس مجازی جهت انجام مصاحبه به اطلاع شما خواهد رسید. برای اطلاع از زمانبندی مصاحبه دکتری اینجا کلیک نمایید. لازم به توضیح است تمامی مراحل مصاحبه به صورت مجازی و از طریق سامانه های مجازی دانشگاه انجام خواهد شد.