سخنرانی آقای دکتر بصیری و آقای دکتر مدبری در خصوص جلال آل احمد

سخنرانی اقای دکتر بصیری و اقای دکتر مدبری در خصوص جلال آل احمد  روز شنبه مورخ 1397/09/10 ساعت 10 صبح در تالار اندیشه دانشکده ادبیات برگزار گردید.