نشریات


مجله دانشکده علوم انسانی (علمی- پژوهشی)

سابقه انتشار نشریه دانشکده به سال 1369 باز می­گردد که در دوره اول آن 5 جلد تا سال 1373 منتشر شده است. دوره جدید انتشار نشریه بر اساس موازین کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از سال 1376 آغاز گردیده است که26 جلد از آن منتشر شده است. این مجله تا سال 1389 منتشر شد. از این سال به بعد، به نشریات تخصصی دانشکده تفکیک گردید.(لینک سایت)

 

فصلنامه پژوهشگران فرهنگ کرمان

فصلنامه پژوهشگران فرهنگ کرمان که چند شماره از آن منتشر شده، حاصل فعالیت جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی است. علاوه بر عضویت اعضای دانشکده در هیات تحریریه این نشریه (7 نفر از 12 نفر)، بخش قابل توجهی از مقاله­های آن نیز توسط اعضای این دانشکده نگارش می­شود. صاحب امتیاز این فصلنامه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان است. (لینک سایت)
 

 

مجله مطالعات ایرانی
مجوز این مجله از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه مطالعات ایران اخذ شد و شماره اول آن در بهار سال 1381 منتشر گردید. این مجله هم اکنون نیز به فعالیت مشغول است.(لینک سایت)

 

مجله برنامه درسی
موافقت­های دانشگاه برای انتشار این نشریه کسب شده و انجمن برنامه ریزی درسی نیز اعلام آمادگی کرده است. تلاش می­شود تا در آینده نزدیک انتشار آن تحقق یابد.

 


​مجله پژوهشهای تعلیم و تربیت اسلامی

شروع فعالیت این مجله از سال 1386 می­باشد. (لینک سایت) ​مجله علمی- پژوهشی «جغرافیای اجتماعی شهری»:

این مجله با نام سابق «مطالعات نواحی شهری» فعالیت خود را از مهرماه 1393 آغاز نمود. (لینک سایت مجله)نشریه ادب و زبان (علمی- پژوهشی)
این نشریه دارای مجوز علمی- پژوهشی از کمسیون نظارت بر نشریات کشور است. (لینک سایت)


نشریه ادبیات تطبیقی (علمی- پژوهشی)
این نشریه دارای مجوز علمی- پژوهشی از کمسیون نظارت بر نشریات کشور است. (لینک سایت)


نشریه ادبیات پایداری (علمی- پژوهشی)
این نشریه دارای مجوز علمی- پژوهشی از کمسیون نظارت بر نشریات کشور است. (لینک سایت)

 

(مجله تحقیقات زبان شناسی کاربردی)
این نشریه دارای مجوز انتشار از اداره کل امور مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی به شماره 27006/91 مورخ 12/9/1391
می باشد و از تاریخ 14/9/1391 فعالیت خود را آغاز نموده است. مدیر مسئول این نشریه جناب آقای دکتر مسعود شریفی فر و سردبیر آن جناب آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی اعضای هیأت علمی بخش زبان های خارجی این دانشکده می باشند. (لینک سایت)
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
برای دسترسی به سایت مجلات دانشگاه شهید باهنر اینجا کلیک نمایید.