فایل ها و فرم ها


 

 


اعضای هیئت علمی

دسترسی به فرم ها و آیین نامه های آموزشی اعضای هیات علمی از اینجا: https://vcedu.uk.ac.ir/home

دسترسی به فرم ها و آیین نامه های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه از اینجا:  https://vcresearch.uk.ac.ir/home


دوره دکترا
طرح تحقیق رساله دکترا (فایل WORD)
خلاصه گزارش پیشرفت رساله دکترا(WORD)


دوره کارشناسی ارشد

آخرین ویرایش فرم پروپوزال "فروردین 1400"(word)

دسترسی به آیین نامه و فرم های آموزشی دانشجویی از اینجا:
https://vcedu.uk.ac.ir/home

دسترسی به آیین نامه و فرم های پژوهشی دانشجویی از اینجا:

https://vcresearch.uk.ac.ir/home


دوره کارشناسی
دسترسی به آیین نامه و فرم های آموزشی دانشجویی از اینجا:
https://vcedu.uk.ac.ir/home

دسترسی به آیین نامه و فرم های پژوهشی دانشجویی از اینجا:
https://vcresearch.uk.ac.ir/home
سایر فایل ها و فرم ها
شرایط عضویت استعداد درخشان(فایل WORD)