فایل ها و فرم ها


 


اعضای هیئت علمی
فرم ترفیع سالانه اعضای هیئت علمی(فایل WORD)
فرم درخواست ترجمه و تالیف کتاب(فایل PDF)

دوره دکترا
طرح تحقیق رساله دکترا(فایل WORD)
خلاصه گزارش پیشرفت رساله دکترا(فایل WORD)


دوره کارشناسی ارشد
آیین نامه ورود به دوره دکترا بدون آزمون(فایل PDF)

پروپوزال کارشناسی ارشد ( فایل WORD)


دوره کارشناسی
آیین نامه ورود به دوره ارشد بدون آزمون(فایل PDF)


سایر فایل ها و فرم ها
شرایط عضویت استعداد درخشان(فایل WORD)