ریاست دانشکده


ریاست دانشکده زبان وادبیات فارسی

 نام و نام خانوادگی: عنایت ا... شریف پور
 رتبه علمی: دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات فارسی
 مدت تصدی: از سال 1396 تا کنون
 پست قبلی:  معاونت آموزشی - پژوهشی دانشکده از سال 1387 تا 1396
 پست الکترونیکی:  e.sharifpour@mail.uk.ac.ir

 


رؤسای قبلی

 نام ونام خانوادگی   رتبه علمی   آخرین مدرک تحصیلی  مدت تصدی   پست الکترونیکی 
 محمود مدبری   استاد  دکتری ادبیات فارسی  از سال 1394 تا سال 1396  
 عباسعلی رستمی نسب  استاد  دکترای فلسفه تعلیم و تربیت  از سال 1387 تا سال1393  
 ناصر محسنی نیا  دانشیار  دکترای زبان و ادبیات عربی  از سال 1385 تا سال1387  
 محمد صادق بصیری  استاد  دکترای ادبیات فارسی  از سال 1382 تا سال1385  
 نعمت الله موسی پور  استاد  دکترای برنامه ریزی درسی  از سال 1379 تا سال1382  
 محمود مدبری  استاد  دکترای ادبیات فارسی  از سال 1376 تا سال1379  
 احمد امیری خراسانی  استاد  دکترای ادبیات فارسی  از سال 1374 تا سال1376  
 یحیی طالبیان  استاد  دکترای ادبیات فارسی  از سال 1373 تا سال1374  
 مرحوم عبدالحمید کرباسی  استاد  دکترای علوم اجتماعی  از سال 1366 تا سال1373  
 علی اصغر رستمی ابوسعیدی  استاد  دکترای زبانشناسی کاربردی  از سال 1364 تا سال 1366  

 


معرفی رؤسای قبلی


دکتر عباسعلی رستمی نسب

​تحصیلات و مرتبه: دکتری، دانشیار بخش علوم تربیتی
دوره تصدی: از سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت شمسی تا  پنجم اسفندماه 1393
فعالیت های اجرایی فعلی: مسئول دفتر تحقیق و جذب اعضای هیأت علمی استان کرمان و مسئول بسیج اساتید استان کرمان
​مهمترین فعالیت های دکتر عباسعلی رستمی نسب در دوره تصدی ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی، عبارتند بودند از:

- ایجاد و حاکم نمودن روابط انسانی بر دانشکده، به گونه ای که بتوان در یک محیط آرام و حفظ کرامت انسان (استاد، دانشجو و کارمند) به آموزش و 
   پژوهش پرداخت و در حل مشکلات از روحیه همکاری استفاده نمود.
- ​​ایجاد رشته های:
   کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی و ارشد تاریخ ایران باستان
   کارشناسی ارشد جغرافیا  وبرنامه ریزی شهری
   کارشناسی ارشد زبانشناسی
   کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
   کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
   کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
   کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
   کارشناسی ارشد مطالعات زنان
   کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
   کاشناسی  ارشد مدیریت آموزشی
   دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
   کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی 
   کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
   کارشناسی ارشد ادبیات پایداری
   دکتری ادبیات پایداری ( ایجاد زمینه برای تأسیس این رشته) 
- برگزاری کارگاههای آموزشی:
   کارگاه مهارت های عمومی ویژه مدرسین علمی کاربردی استان کرمان در تاریخ 2/12/92
   کارگاه مهارت ها و روش ها و فنون تدریس در تاریخ   28/10/92
   کارگاه استانی جنگ نرم در سال 1391
   کارگاه استانی حلقه های صالحین در سال 1392
- همکاری و مشارکت در برگزاری همایش های:
   پنجمین همایش تعلیم و تربیت اسلامی اردیبهشت سال 1393
   مجری همایش پیوست نگاری فرهنگی سال 1393
   دبیر علمی همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی مهر 92
   مجری و دبیر علمی همایش اقتصاد مقاومتی سال 1391 
   همایش « تعلیم و تربیت اسلامی، مبانی، منابع و اصول» با رویکرد معرفی، تحلیل و نقد آثار اندیشمند فرزانه جناب استاد سید علی اکبر
   حسینی در اسفند ماه سال 1391
- راه اندازی تالار اندیشه درسال 1387
- راه اندازی نشریه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی در سال 1392 ونشریه مطالعات نواحی شهری، و نشریه بخش زبانهای خارجی
- جذب 51  عضو هیأت علمی جدید برای دانشکده از ابتدای تصدی تا هم اکنون
- ایجاد دانشکده حقوق و معارف اسلامی و تفکیک آن از دانشکده ادبیات علوم انسانی
- انجام کارهای اصلی راه اندازی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
- عضویت در کمیته تخصصی هیأت ممیزه و بررسی پرونده های ارتقاء اعضای هیأت علمی
- ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء اعضای هیأت علمی در فواصل تاریخی تصدی دانشکدهبه تعداد 13 دانشیار و 2 استاد
- چاپ سه جلد کتاب درسی برای دانشجویانکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، تحت عناوین: تاریخ و فلسفه   
  تعلیم و  تربیت ایران قبل از اسلام،فلسفه تعلیم و تربیت ائمه اطهار (علیهم السلام) و تربیت در قرآن
- برقراری ارتباط بین اساتید دانشکده با سازمان های آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، جمع آوری اسناد 
  هشت سال دفاع مقدس در بیش از یکصد جلد، تدوین فرهنگ اعلام شهدای استان کرمان و نماز معراج شهید و تدوین کتاب جنگ من و زندگی من
  مربوط به جانباز 70 درصد  عباس اسماعیلی با همکاری بنیاد شهید و  امور ایثارگران استان، همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی و  اداره  کل ارشاد
   اسلامی استان کرمان در حوزه های تحقیق، پژوهش و بررسی کتب جهت چاپ و انتخاب کتاب سال استان کرمان
- سردبیری نشریات پژوهش های اسلامی و پژوهشگران فرهنگ
- ایجاد کارگاه جغرافیا
- تکمیل و تجهیز کتابخانه تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
- تکمیل و تجهیز کارگاه سمعی بصری دانشکده
- راه اندازی اتاق ویژۀ دانشجویان دکتری
- چاپ بیش از شصت مقاله در نشریات علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و همایشی داخل و خارج در حوزه رشته تخصصی به عنوان منابع کمک درسی

- ضمناً دکتر رستمی نسب، قبل از به عهده گرفتن ریاست دانشکده، مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه شهید باهنر بودند. در این مدت، 
  فعالیت های ذیل را انجام دادند: احداث ساختمان اداره، راه اندازی مرکز رایانه، ایجاد کتابخانه، اتاق استراحت جانباز، ایجاد کلاس های آموزشی و  
  کمک درسی، تألیف چهار عنوان کتاب مربوط به زندگینامه شهدای دانشجوی دانشگاه شهید باهنر تحت عناوین: راست قامتان جاودانه تاریخ،
  ستارگانی که در تاریخ می درخشند، راهیان نور و فرزانگان کوی دوست، عضویت علمی کنگره شهدای استان کرمان، تدوین چهار سرگذشت پژوهی
  سرداران شهید در استان کرمان، عضو هیأت علمی کنگره شهید باهنر و تدوین کتاب آراء و مبانی تربیتی شهید باهنر و کتاب خورشید کویر
   (زندگینامه شهید باهنر) با همکاری دکتر صرفی و دکتر بصیری .

​​​​.......................................................................................................................................
دکتر ناصر محسنی نیا
تحصیلات و مرتبه: دکتری، استادیار ادبیات فارسی 
دوره تصدی: از سال یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج تا هشتاد و هفت شمسی
وضعیت فعلی: ایشان در حال حاضر، عضو هیأت علمی هستند.

​​​​.......................................................................................................................................
دکتر محمدصادق بصیری
تحصیلات و مرتبه: دکتری، استادیار ادبیات فارسی 
دوره تصدی: از سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو تا هشتاد و پنج شمسی
وضعیت فعلی: ایشان در حال حاضر، عضو هیأت علمی و دانشیار زبان و ادبیات فارسی هستند.
.......................................................................................................................................
دکتر نعمت الله موسی پور
تحصیلات و مرتبه: دکتری، استادیار برنامه ریزی درسی
دوره تصدی: از سال یک هزار و سیصد و هفتاد و نه تا هشتاد و دو شمسی
وضعیت فعلی: ایشان در حال حاضر، عضو هیأت علمی هستند.
مهمترین فعالیت های جناب آقای دکتر نعمت الله موسی پور در دوره تصدی ریاست دانشکده، عبارت بود از:

- تأسیس مرکز تحقیقاتی فرهنگ و زبان ایران
- مشارکت در برگزاری کنگره خواجه عماد فقیه کرمانی در بهمن 1379
- زمینه سازی تشکیل کمیته تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاههای جنوبشرق 
- برگزاری نشست گفتگو درباره آینده آموزش عالی در ایران در اردیبهشت 1380
- کسب موافقت برای پذیرش دانشجو در دوره های: دکتری ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی
- راه اندازی مرکز رایانه دانشکده
- کسب موافقت ایجاد پست سازمانی معاونت پژوهشی دانشکده
- پیگیری موضوع انتخاب پژوهشگر نمونه که منجر به انتخاب دکتر یحیی طالبیان و دکتر محمود مدبری از سوی دانشگاه در سال 1379 گردید
-موافقت با اعزام دو نفر از اعضای هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی به خارج از کشور برای تدریس: جناب آقای دکتر احمد امیری خراسانی به اوکراین و دکتر یحیی طالبیان به هند
- مواقثت با اعظای بورس تحصیلی خارج از کشور برای دو نفر از اعضای هیأت علمی بخش علوم تربیتی و دو نفر از اعضای بخش زبان های خارجی
موافقت با اعظای بورس تحصیلی داخل کشور به دو نفر از اعضای هیأت علمی بخش زبان های خارجی و یک نفر از اعضای هیأت علمی بخش علوم تربیتی
- برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضای هیأت علمی با همکاری دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه (ششمین کارگاه روش تدریس در بهمن 1379 ، اولین کارگاه روش های ارزشیابی در بهمن 1379 ، کارگاه روش های ارتقاء کیفیت در بهمن 1379 ، کارگاه اصول مدیریت در بهمن 1379 ، هفتمین کارگاه روش تدریس در تیرماه 1380 ، دومین کارگاه روش های ارزشیابی آموزشی در تیرماه 1380 و اولین کارگاه مدیریت آموزش عالی در تیرماه 1380)
- جذب سه نفر عضو هیأت علمی جدید برای بخش زبان و ادبیات فارسی و یک نفر عضو هیأت علمی جدید برای بخش علوم تربیتی
- تبدیل وضعیت یک نفر از کارشناسان بخش کتابداری به مربی آموزشی
- راه اندازی آزمایشگاه بخش روان شناسی
- اقدام برای انتشار نشریه مطالعات ایرانی و مجله برنامه ریزی درسی
- مشارکت در برگزاری همایش نخبگان و مشارکت مردمی در سال 1380
- تأسیس نمایشگاه دائمی آثار اعضای هیأت علمی دانشکده
- ایجاد سالن گردهمایی دانشکده
- پیگیری کسب رتبه علمی نشریه دانشکده
- موافقت با پذیرش بیست نفر بورسیه دوره دکتری داخل و خارج در رشته های مختلف
- تدوین و ارائه برنامه توسعه ده ساله دانشکده
.......................................................................................................................................
دکتر محمود مدبری
تحصیلات و مرتبه: دکتری، استادیار ادبیات فارسی
دوره تصدی: از سال یک هزار و سیصد و هفتاد و شش تا هفتاد و نه شمسی
وضعیت فعلی: ایشان در حال حاضر، استاد بخش زبان و ادبیات فارسی هستند.
مهمترین فعالیت های جناب آقای دکتر محمود مدبری در دوره تصدی ریاست دانشکده، عبارت بود از:

- مشارکت در برگزاری همایش شناخت مسائل فرهنگ عمومی استان کرمان در سال 1376
- مشارکت در برگزاری نخستین همایش شورای فرهنگ عمومی شهرستان های استان کرمان در سال 1376
- مشارکت در برگزاری همایش تبیین مبانی ارزشی و راهبردی ترویج آن در فرهنگ عمومی در سال 1377
- تجلیل از استادان پیشکسوت در روز معلم سال 1377
- مشارکت در برگزاری کنگره ملا بمانعلی راجی کرمانی در سال 1377
- مشارکت در برگزاری همایش ادب فارسی و فرهنگ عمومی در اسفند 1378
- برگزاری کارگاههای آموزشی با همکاری دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه برای اعضای هیأت علمی دانشگاه به این شرح: از سومین، چهارمین و پنجمین کارگاه در روش تدریس
- ارسال و پیگیری پرونده دانشیاری آقای دکتر یحیی طالبیان و کسب موافقت با آن
- موافقت با اعطای بورس تحصیلی داخل کشور به یک نفر از اعضای هیأت علمی بخش علوم تربیتی و یک مفر از اعضای هیأت علمی بخش کتابداری
.......................................................................................................................................
دکتر احمد امیری خراسانی
تحصیلات و مرتبه: دکتری، استادیار ادبیات فارسی
دوره تصدی: از سال یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار تا هفتاد و شش شمسی
وضعیت فعلی: ایشان در حال حاضر، استاد بخش زبان و ادبیات فارسی هستند.
مهمترین فعالیت های جناب آقای دکتر احمد امیر خراسانی در دوره تصدی ریاست دانشکده، عبارت بود از:

- تدارک امکانات تفکیک دانشکده مدیریت و اقتصاد از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- تأسیس بخش کتابداری
- کسب موافقت برای پذیرش دانشجو در دوره: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و کاردانی کتابداری
- موافقت با اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور یک نفر از اعضای هیأت علمی بخش زبان های خارجی
- از سر گیری انتشار نشریه دانشکده با ضوابط جدید
- فعال سازی دانشکده برای انجام پژوهش و مشارکت گسترده اعضای هیأت علمی در سرگذشت پژوهی سرداران شهید استان کرمان
- برگزاری اولین کارگاه تدریس دانشگاه با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده علوم تربیتی شیراز
- جذب سه نفر عضو هیأت علمی جدید
.......................................................................................................................................
دکتر یحیی طالبیان
تحصیلات و مرتبه: دکتری، استادیار ادبیات فارسی
دوره تصدی: از سال یک هزار و سیصد و هفتاد و سه تا هفتاد و چهار شمسی
وضعیت فعلی:  ایشان در حال حاضر، عضو هیأت علمی هستند.
مهمترین فعالیت های جناب آقای دکتر یحیی طالبیان در دوره تصدی ریاست دانشکده، عبارت بود از:

- تدارک مقدمات شروع ساخت ساختمان دوم دانشکده (ساختمان دی 1)
- کسب موافقت برای پذیرش دانشجو در دوره: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، کارشناسی شبانه علوم تربیتی
- جذب سه نفر عضو هیأت علمی جدید
.......................................................................................................................................
دکتر عبدالحمید کرباسی   
تحصیلات و مرتبه: دکتری، استادیار جامعه شناسی
دوره تصدی: از سال یک هزار و سیصد و شصت و شش تا هفتاد و سه شمسی
وضعیت فعلی:  ایشان در حال حاضر، عضو هیأت علمی هستند.
مهمترین فعالیت های جناب آقای دکتر عبدالحمید کرباسی در دوره تصدی ریاست دانشکده، عبارت بود از:

- تأسیس و تفکیک بخش علوم تربیتی و بخش علوم اجتماعی
- کسب موافقت برای پذیرش دانشجو در دوره: کارشناسی دبیری زبان انگلیسی، کارشناسی شبانه ادبیات انگلیسی، کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی و کارشناسی علوم تربیتی
- انتشار فصلنامه دانشکده
- موافقت با اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور سه نفر از اعضای هیأت علمی بخش زبان های خارجی
- جذب شانزده نفر عضو هیأت علمی جدید
- برگزاری کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی
.......................................................................................................................................
علی اصغر رستمی ابوسعیدی
تحصیلات و مرتبه: کارشناسی ارشد، مربی بخش زبان شناسی کاربردی
دوره تصدی: از سال یک هزار و سیصد و شصت و چهار تا شصت و شش شمسی
وضعیت فعلی:  ایشان در حال حاضر، دانشیار بخش زبان های خارجی هستند.
مهمترین فعالیت های جناب آقای علی اصغر رستمی ابوسعیدی در دوره تصدی ریاست دانشکده، عبارت بود از:
- ایجاد کتابخانه دانشکده
- اقدام برای راه اندازی نشریه
- ایجاد بخش اقتصاد
- کسب موافقت برای پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی علوم اجتماعی
- ایجاد پست معاونت مالی و اداری دانشکده
- چذب دو نفر عضو هیأت علمی جدید
.......................................................................................................................................
محمدرضا طباطبایی
تحصیلات: حوزوی
دوره تصدی: از سال یک هزار و سیصد و شصت و دو تا شصت و چهار شمسی
وضعیت فعلی: ایشان در حال حاضر، عضو هیأت علمی هستند.
مهمترین فعالیت های حجه الاسلام محمدرضا طباطبایی در دوره تصدی ریاست دانشکده، عبارت بود از:

 - تنظیم چارت سازمانی دانشکده
 - ایجاد بخش های آموزشی زبان های خارجی، ادبیات فارسی و علوم تربیتی
 - جذب دوازده نفر عضو هیأت علمی جدید
- موافقت با استخدام کادر اداری برای دانشکده
- خرید تجهیزات و وسایل لازم برای فعالیت های آموزشی
- ایجاد پست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده